Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:47 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 23.5°
Sáng/Tối
24.6/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.8/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.5°
Sáng/Tối
21.4/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Thấp/Cao

23.5°/36.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0