Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 21.3°
Sáng/Tối
19/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 21.5°
Sáng/Tối
19.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 22.9°
Sáng/Tối
19.5/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 21.6°
Sáng/Tối
20.6/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 22.7°
Sáng/Tối
20.9/ 31.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22.6°
Sáng/Tối
20.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 22.2°
Sáng/Tối
21.9/ 28.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 21.4°
Sáng/Tối
20.5/ 25.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 19.8°
Sáng/Tối
21.6/ 24.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 18.8°
Sáng/Tối
17.3/ 25.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.4/ 17.6°
Sáng/Tối
16.7/ 25.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.2/ 17.4°
Sáng/Tối
15.9/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

8.56