Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23.6°
Sáng/Tối
21.6/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 26.1°
Sáng/Tối
22/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22.4°
Sáng/Tối
21/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 22°
Sáng/Tối
20.9/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 23.6°
Sáng/Tối
22/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.1/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 22.3°
Sáng/Tối
21.5/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.5/ 24.2°
Sáng/Tối
22.9/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 24.4°
Sáng/Tối
22.9/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 21.9°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.6/ 21.2°
Sáng/Tối
22/ 26.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.8/ 26.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 24.5°
Sáng/Tối
21.7/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 23.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 22.5°
Sáng/Tối
24.3/ 24.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.1/ 23.8°
Sáng/Tối
21.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 34.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Thấp/Cao

19.3°/37.8°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

8.41