Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:23 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.8/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.6/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

22.7°/26.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0