Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:32 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 21°
Sáng/Tối
21.4/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 22°
Sáng/Tối
20.5/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22.3°
Sáng/Tối
19.6/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 22.8°
Sáng/Tối
20.9/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 22.3°
Sáng/Tối
20.4/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 22.8°
Sáng/Tối
20.3/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 23°
Sáng/Tối
20.6/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 22.1°
Sáng/Tối
20.1/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 23.1°
Sáng/Tối
20.1/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Thấp/Cao

20.6°/30.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

1.64