Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.24