Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
30/ 22.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa vừa

10:00

27.7°C / 29.1°C
Mây cụm Mây cụm
72%
3.15 km/giờ

13:00

30.5°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
3.24 km/giờ

16:00

28.2°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.14 km/giờ

19:00

24°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

22:00

22.6°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.34 km/giờ

04:00

22.1°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ

07:00

23.1°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.8 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.07 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.61 km/giờ

16:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.94 km/giờ

19:00

22.5°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.7°
Sáng/Tối
21.8/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa

01:00

21.7°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.94 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.36 km/giờ

07:00

21.1°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.51 km/giờ

10:00

23.9°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.39 km/giờ

13:00

23.4°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.44 km/giờ

16:00

22°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.63 km/giờ

19:00

22.9°C / 22.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.47 km/giờ

22:00

21.7°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.8/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ

01:00

21.8°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.57 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.56 km/giờ

07:00

23°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.44 km/giờ

10:00

23.4°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.06 km/giờ

13:00

23.2°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.9 km/giờ

16:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

19:00

22.8°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.09 km/giờ

22:00

22.1°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.5°
Sáng/Tối
22.1/ 22.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa vừa

01:00

22.4°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.53 km/giờ

04:00

22.6°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.01 km/giờ

07:00

22.8°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.73 km/giờ

10:00

22.6°C / 23.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
3.31 km/giờ

13:00

22.9°C / 23.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.47 km/giờ

16:00

23°C / 23.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
3.06 km/giờ

19:00

22.2°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.73 km/giờ

22:00

21.8°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.22 km/giờ
Ngày/Đêm
22.9/ 22.2°
Sáng/Tối
21.4/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa vừa

01:00

21.2°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.98 km/giờ

04:00

21.9°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
4.04 km/giờ

07:00

21.7°C / 22.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
3.75 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Thấp/Cao

21.8°/32.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

1.15