Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:19 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 20°
Sáng/Tối
17.1/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 20°
Sáng/Tối
18.6/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 21°
Sáng/Tối
20.1/ 23.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.1/ 20.8°
Sáng/Tối
20.7/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.5/ 26.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 21.5°
Sáng/Tối
19.1/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.6°
Sáng/Tối
20.6/ 26.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 24.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.5°
Sáng/Tối
20.9/ 24.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 18.3°
Sáng/Tối
19.2/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18.1°
Sáng/Tối
18.4/ 20.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.6°
Sáng/Tối
18.4/ 19.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 20°
Sáng/Tối
18.9/ 19.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 20.1°
Sáng/Tối
20.5/ 20.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 22.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 17.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Thấp/Cao

17.8°/30.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

17.6 °C

Chỉ số UV

0