Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:08 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 22.8°
Sáng/Tối
21.4/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21.8°
Sáng/Tối
21.7/ 21.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22°
Sáng/Tối
22.9/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.3°
Sáng/Tối
22/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.1/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 22.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.6°
Sáng/Tối
23/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.5/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

21.2°/25.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0