Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0