Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:39 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
24.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21.3/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 22.6°
Sáng/Tối
21.6/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.6/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

22°/27.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0.67