Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:32 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.86