Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:18
Mưa vừa
Huyện Krông Năng
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

3.75 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0