Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:24 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.9/ 23.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 21.6°
Sáng/Tối
21.3/ 22.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 23.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.6°
Sáng/Tối
22.2/ 23.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22.4°
Sáng/Tối
22.6/ 23.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21.1°
Sáng/Tối
21.7/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.8/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 23.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22°
Sáng/Tối
21.5/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.9/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.9°
Sáng/Tối
22/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.4°
Sáng/Tối
21.2/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 23.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22°
Sáng/Tối
22.2/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.7°
Sáng/Tối
21/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.2°
Sáng/Tối
22.2/ 23.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 22.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

21.1°/26.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8.93 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

1.82