Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:15 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 21.8°
Sáng/Tối
23.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.3/ 22.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.1°
Sáng/Tối
21.5/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.8°
Sáng/Tối
21.7/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.9°
Sáng/Tối
22/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Thấp/Cao

20.8°/33.7°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

6.13