Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25.5/ 19.5°
Sáng/Tối
19.4/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 18.8°
Sáng/Tối
18.9/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 19.7°
Sáng/Tối
18.6/ 23.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 19.2°
Sáng/Tối
17.6/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.9/ 20.2°
Sáng/Tối
21/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 19.2°
Sáng/Tối
19.9/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 20.5°
Sáng/Tối
18.6/ 25.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 19.2°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 19.2°
Sáng/Tối
18.1/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 19.5°
Sáng/Tối
17.1/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Thấp/Cao

17.1°/29.9°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.88