Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:28 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.85