Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:41 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 22.5°
Sáng/Tối
21.4/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 22.7°
Sáng/Tối
21.3/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.7°
Sáng/Tối
21.3/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 22.7°
Sáng/Tối
22.7/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21.2°
Sáng/Tối
22.7/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.3/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.3°
Sáng/Tối
21.9/ 21.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Thấp/Cao

21.2°/32.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.57