Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0