Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:35 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
35/ 24.2°
Sáng/Tối
21/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 23.4°
Sáng/Tối
21.4/ 37.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21.3/ 37.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 25.8°
Sáng/Tối
20.6/ 39.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 25.5°
Sáng/Tối
21/ 39.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 26.3°
Sáng/Tối
21.4/ 39.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.3/ 38.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Thấp/Cao

21.7°/40.1°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0