Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24.6/ 22.1°
Sáng/Tối
21.6/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ

04:00

21.9°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ

07:00

21.8°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.94 km/giờ

10:00

23.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.57 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.99 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.38 km/giờ

19:00

22.8°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.27 km/giờ

22:00

21.4°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.7/ 24.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa

01:00

21.6°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.99 km/giờ

04:00

22.6°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.21 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.1 km/giờ

10:00

26.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.87 km/giờ

13:00

28.2°C / 31.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
4.55 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.54 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.56 km/giờ

22:00

22.9°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.37 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa

01:00

22.5°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.62 km/giờ

04:00

22.6°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.28 km/giờ

10:00

24°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.59 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.3 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.52 km/giờ

19:00

22.4°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.98 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.78 km/giờ

04:00

22.5°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.24 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.3 km/giờ

10:00

27.4°C / 29.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.6 km/giờ

13:00

29°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.6 km/giờ

16:00

27.6°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.17 km/giờ

19:00

23.7°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.81 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.44 km/giờ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 21.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

21.4°/28.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0