Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:43 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
38.2/ 25.2°
Sáng/Tối
22.9/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 24.2°
Sáng/Tối
22.6/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.9/ 25.8°
Sáng/Tối
22.2/ 35.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.2/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 26.5°
Sáng/Tối
22.4/ 37.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.3°
Sáng/Tối
23.4/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 38.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Thấp/Cao

22°/39.7°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

12.03