Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:22 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0