Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:32 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

10.3