Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Thấp/Cao

20°/36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0