Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:54 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.8/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.5/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
22/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.3°
Sáng/Tối
22.3/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.8/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Thấp/Cao

22.6°/34.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0