Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:13 | 15/06/2024
Thấp/Cao
26.2/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.6/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.8/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.5/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Thấp/Cao

25.2°/34.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.18