Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 06/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0