Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Thấp/Cao

25.4°/32.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0