Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Quận Ngũ Hành Sơn
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.09