Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

7.12