Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0