Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

9.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Mưa nhẹ
Quận Ngũ Hành Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.33