Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 22:50 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa nhẹ
Quận Ngũ Hành Sơn
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0