Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:27 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0