Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 33.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Thấp/Cao

25.9°/33.2°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.12