Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 30/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0