Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 04/12/2023
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

24.6°/27.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

4.26