Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 13/06/2024
Thấp/Cao
28.4/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.9/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30.9/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.7/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.6/ 37°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.7/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Thấp/Cao

26.8°/36.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0