Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Sương mờ 26°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.81