Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:20 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.8/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 30.9°
Sáng/Tối
29.8/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Thấp/Cao

25.6°/31.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0