Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:48 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.66