Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:32 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:14
Mưa vừa
Quận Liên Chiểu
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.03