Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Quận Liên Chiểu
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 32°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.01