Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:31 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:45
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0