Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa rào nhẹ 30.2°

C

F

Mưa rào nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Thấp/Cao

25.7°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.21