Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 23°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 25.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 27.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 27.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.3°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 21.6°
Sáng/Tối
21.7/ 23.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20.2°
Sáng/Tối
22.4/ 21.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Thấp/Cao

22.1°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

0 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.38