Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:43 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30.8°
Sáng/Tối
29/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.7°
Sáng/Tối
29.2/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 27.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Thấp/Cao

25.1°/31.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.32