Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1028 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Thấp/Cao

6°/23°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1027 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0