Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 16/06/2024
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.8/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
4.98 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:41
Thấp/Cao

25.6°/30.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

5.01