Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 04/12/2023
Thấp/Cao
16.3/ 16.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.5/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.9/ 16.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 16.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:09
Thấp/Cao

15.7°/20.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0.38