Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:27 | 18/01/2022
Thấp/Cao
12/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thành Phố Cao Bằng
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 15°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:32
Thấp/Cao

11°/21°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0