Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:38
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.28