Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 24.9°
Sáng/Tối
21.6/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
22.9/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Thấp/Cao

21.5°/33.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0