Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
7/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Thấp/Cao

10°/22°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0