Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa cường độ nặng
Thành Phố Cao Bằng
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0