Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa nhẹ
Thành Phố Cao Bằng
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0