Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0