Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
26.8/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 27.8°
Áp suất

996 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 25.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Thấp/Cao

24.4°/33.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0