Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
13.9/ 13.5°
Sáng/Tối
12.1/ 13.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 14.6°
Sáng/Tối
14/ 14.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 14.8°
Sáng/Tối
14.8/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 13.9°
Sáng/Tối
14.3/ 13.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 16.4°
Sáng/Tối
13.3/ 16.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 15.1°
Sáng/Tối
17.5/ 17.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 11.5°
Sáng/Tối
13.2/ 12.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 11.7°
Sáng/Tối
10.4/ 11.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 13.3°
Sáng/Tối
10.2/ 13.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 18.8°
Sáng/Tối
15.9/ 19.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21.7°
Sáng/Tối
20.8/ 22.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 23.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 21.3°
Sáng/Tối
22.9/ 22.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20.8°
Sáng/Tối
18.7/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.5°
Sáng/Tối
19.1/ 18.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:55
Thấp/Cao

12.3°/16°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

11.2 °C

Chỉ số UV

0