Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:20 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Thành Phố Cao Bằng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.7