Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:26 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
19/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Thành Phố Cao Bằng
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:34
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.28