Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.9/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.5/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.9°/32.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

8.31