Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:32 | 22/05/2024
Thấp/Cao
27.1/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.9/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.4/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 29.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Thấp/Cao

26.9°/35.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0