Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 28.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

23.6°/32.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0