Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:16 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 31.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Thấp/Cao

24°/31.6°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

4.63