Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:59 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.5/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

24.1°/31.2°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0