Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:28 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.7°
Sáng/Tối
26.4/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 28.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

25.2°/35.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

0.74