Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:49 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ

04:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
5.67 km/giờ

07:00

25.4°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
97%
2.79 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.08 km/giờ

13:00

28.4°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.86 km/giờ

16:00

28.3°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.05 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.52 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.62 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.75 km/giờ

07:00

25.1°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.53 km/giờ

10:00

29.2°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.75 km/giờ

13:00

31.8°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
3.28 km/giờ

16:00

30.7°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.72 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.89 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.95 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.4°C
Mây cụm Mây cụm
97%
2.1 km/giờ

07:00

25.2°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
2.07 km/giờ

10:00

30.1°C / 34.2°C
Mây cụm Mây cụm
67%
4.13 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.73 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.35 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.83 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.87 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.61 km/giờ

04:00

24.5°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.51 km/giờ

07:00

25.3°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.63 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.4°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.24 km/giờ

13:00

32°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.69 km/giờ

16:00

29.7°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.05 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.99 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
2.31 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.47 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.21 km/giờ

10:00

28.1°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.37 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.74 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
3.61 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.25 km/giờ

22:00

24.7°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.85 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

24.1°/31.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0