Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:07 | 25/02/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
13.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
14.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Thấp/Cao

20.8°/35.5°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

0