Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:06 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Bình Thuận
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:22
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.11 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.25