Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.4°
Sáng/Tối
26/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
26.1/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.1/ 23.1°
Sáng/Tối
27.1/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Thấp/Cao

23.9°/36.6°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

1