Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:07 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

21°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0