Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:18 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Bình Thuận
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0