Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây rải rác
Bình Thuận
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:21
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.85