Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:51
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0