Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 24.8°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 29.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Thấp/Cao

23.7°/34.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

3.2