Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:37 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Ít mây
Bình Thuận
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.24