Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Bình Thuận
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

9.3 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.38

Tin tức thời tiết