Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:57 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0