Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Bình Thuận
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết