Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:23 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Bình Thuận
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.04 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0