Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Bình Thuận
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0