Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:24 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:50
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0