Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:30 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.17