Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
35/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.3/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 26.7°
Sáng/Tối
23.9/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Thấp/Cao

23.9°/36.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0