Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:43 | 16/07/2024

Bắc Ruộng

0 mm

đo tại UBND xã Bắc Ruộng

Gia An

0 mm

đo tại UBND xã Gia An

Hồ Trà Tân

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Trà Tân

Đức Hạnh

0 mm

đo tại UBND xã Đức Hạnh

Nhà máy Hàm Thuận

0 mm

đo tại Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận

Đức Thuận

0 mm

đo tại UBND xã Đức Thuận

Dân Hiệp

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa

Đa Mi

0 mm

đo tại Đập chính Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

Đập tràn Hàm Thuận

0 mm

đo tại Đập tràn Thủy điện Hàm Thuận

Tân Phước

0 mm

đo tại UBND xã Tân Phước

Hồng Phong

0 mm

đo tại UBND xã Hồng Phong

Hàm Cần

0 mm

đo tại UBND xã Hàm Cần

Ku Kê

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Ku Kê, xã Thuận Minh

Phan Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Phan Tiến

Hàm Tiến

0 mm

đo tại UBND phường Hàm Tiến

Tiến Thành

0 mm

đo tại UBND xã Tiến Thành

Hồ Sông Phan

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Sông Phan

Phan Rí Cửa

0 mm

đo tại UBND thị trấn Phan Rí Cửa

Phan Điền

0 mm

đo tại UBND xã Phan Điền

Tân Lập

0 mm

đo tại UBND xã Tân Lập

Thắng Hải

0 mm

đo tại UBND xã Thắng Hải

Vĩnh Hảo

0 mm

đo tại UBND xã Vĩnh Hảo

Tân Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Tân Tiến

Tân Đức

0 mm

đo tại UBND xã Tân Đức

Phan Dũng

0 mm

đo tại UBND xã Phan Dũng

Đức Phú

0 mm

đo tại UBND xã Đức Phú

Phước Hội

0 mm

đo tại UBND phường Phước Hội

Đa Kai

0 mm

đo tại UBND xã Đa Kai

Suối Kiết 3

0 mm

đo tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh

Suối Kiết 4

0 mm

đo tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh

La Dạ 2

0 mm

đo tại Xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc

Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

22.1°/30.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0