Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:19 | 15/06/2024
Thấp/Cao
28.8/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.6/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.2/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.7/ 33.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.3/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

26.3°/36.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

28.6 °C

Chỉ số UV

0.83