Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:49 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 33.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.9°/32.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0