Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
26.8/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 32.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

26°/35.2°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

11.87