Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.9°/30.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0.39