Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:01 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 34.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 25.8°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
23/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

27.4°/36.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0