Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
23.9/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 33.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
23.3/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 21.5°
Sáng/Tối
22.5/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.3/ 21.3°
Sáng/Tối
20.2/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.3°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0