Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 22/06/2024
Thấp/Cao
24.5/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

24.6°/30.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0