Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:08 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

26.9°/35.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0