Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
22.7/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Thấp/Cao

23.5°/32.9°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

9.3