Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:38 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
26.2/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Thấp/Cao

26.7°/36.8°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0