Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.5/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 32.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24°
Sáng/Tối
23.4/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.1°
Sáng/Tối
22.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.2°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.9°
Sáng/Tối
20.5/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Thấp/Cao

22.1°/32.7°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

3.91