Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:46 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây cụm
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Thấp/Cao

23.4°/31.6°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

5.71