Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 34.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Thấp/Cao

26.1°/35.6°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

11.48