Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Thấp/Cao

24.8°/32.6°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

8.1