Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:15 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.7/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
23.4/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 33.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
23.4/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.3/ 32.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 31.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 22.6°
Sáng/Tối
19/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 22.5°
Sáng/Tối
20.2/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Thấp/Cao

23°/32.9°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

9.3