Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:27 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 27°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.6°/29.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5.84 km

Gió

4 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

2.82