Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm

01:00

25.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.93 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.47 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.65 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.6°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.3 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.5°C
Mây cụm Mây cụm
58%
1.28 km/giờ

16:00

32.9°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.76 km/giờ

19:00

27.9°C / 29.1°C
Mây cụm Mây cụm
75%
3 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
2.71 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây cụm

01:00

24.1°C / 24.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.02 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.6°C
Mây thưa Mây thưa
87%
1.79 km/giờ

07:00

24.2°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.94 km/giờ

10:00

29.5°C / 32.8°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.29 km/giờ

13:00

32.3°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
58%
1.12 km/giờ

16:00

32.3°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.99 km/giờ

19:00

27°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
69%
3.78 km/giờ

22:00

25.9°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
73%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
23.5/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây

01:00

25°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.79 km/giờ

04:00

23.9°C / 23.6°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.69 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.5 km/giờ

10:00

29.7°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.83 km/giờ

13:00

31.4°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.66 km/giờ

16:00

31.7°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.28 km/giờ

19:00

28.5°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.59 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.04 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.66 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.31 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.56 km/giờ

10:00

29.9°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.88 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.5°C
Mây cụm Mây cụm
55%
1.68 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.7 km/giờ

19:00

27.2°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.36 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây

01:00

25.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.13 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.34 km/giờ

07:00

25°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.98 km/giờ

10:00

29.2°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.03 km/giờ

13:00

32.2°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.07 km/giờ

16:00

33°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
0.88 km/giờ

19:00

28.8°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.67 km/giờ

22:00

26.3°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.1 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Thấp/Cao

23.1°/32.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0