Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa

10:00

32.6°C / 37.4°C
Mây cụm Mây cụm
56%
4.03 km/giờ

13:00

33.6°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
54%
3.34 km/giờ

16:00

32.9°C / 37.8°C
Mây cụm Mây cụm
59%
1.2 km/giờ

19:00

29.4°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.99 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.54 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.9 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.35 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.44 km/giờ

10:00

30.4°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.82 km/giờ

13:00

28°C / 30.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.39 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.99 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.8 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.41 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa cường độ nặng

01:00

25.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.23 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.17 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.81 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.78 km/giờ

13:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.53 km/giờ

16:00

26.9°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.68 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.25 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.36 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.61 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.92 km/giờ

10:00

27.2°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.13 km/giờ

13:00

28.8°C / 32.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
5.45 km/giờ

16:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.87 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.16 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.74 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.22 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.47 km/giờ

07:00

25.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.84 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.19 km/giờ

13:00

26.3°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.42 km/giờ

16:00

26.4°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.06 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.25 km/giờ

22:00

25.9°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.94 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.51 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.6 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.12 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

24.6°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

5.87