Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:32 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 25.9°
Sáng/Tối
23.7/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Thấp/Cao

23.6°/32.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0