Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 35.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Thấp/Cao

26.5°/35.9°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

8.79