Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 23/06/2024
Thấp/Cao
24.6/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

24°/26.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.08