Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
37.2/ 29°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.6/ 36.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 34.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 37.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 36.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 38.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.8°
Sáng/Tối
27.4/ 37.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 37.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 38.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29°
Sáng/Tối
26.1/ 36.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
26/ 39.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 40°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 35.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 35.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 36.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Thấp/Cao

26.8°/41.8°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.02 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0